Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

LCR Trade OÜ (edaspidi LCR Trade) teeb kõik endast oleneva, et kaitsta ja austada Teie privaatsust ning isikuandmeid. Käesolev küpsiste ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja määrab ära meie tegevuse isikuandmete (andmete) kogumise ning töötlemise juhul, kui veebilehe külastaja kasutab veebilehte www.lcr.ee või võtab meiega ühendust e-posti teel. Palun tutvuge hoolikalt allpool toodud informatsiooniga, mis kirjeldab kuidas ning miks töötleme Teie isikuandmeid.

Asjaolu, et kasutate käesolevat veebilehte (www.lcr.ee) kinnitab, et nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie teavituses.

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ettevõte LCR Trade OÜ. Oleme ehitusmaterjalide müügiga tegelev ettevõte. Meie postiaadress on Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 5-18, 76201. Küsimuste korral saab ühendust võtta lcr@lcr.ee.  

LCR Trade OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

Mis on isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave, mille abil on võimalik Teid kui isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks on sellisteks andmeteks Teie nimi, e-posti aadress, arvuti IP ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

LCR Trade turunduskanalitest (sh kodulehelt www.lcr.ee) kogume andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta. Nii oskame paremini mõista meie klintide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust. Näiteks töötleb LCR Trade andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise kohta ning reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

LCR Trade kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi päringutele vastamiseks
 • Veebilehe www.lcr.ee haldamiseks
 • LCR Trade teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks
 • Klientidele uute teenuste pakkumiseks
 • LCR Trade kliendibaasi loomiseks ja haldamiseks

Kuidas Teie isikuandmed meie kätte satuvad?

Me kogume teiega seotud andmeid kahel viisil

Saame Teie isikuandmed, eelkõige kontaktandmed siis, kui valite sisestada oma andmed meie veebilehel asuvale kontaktvormi või võtate meiega ise ühendust – kui kirjutate meie ettevõtte üldistele e-posti aadressidele ja meie töötajate e-posti aadressidele või kui saadate meile kirja postiga. Sellisel juhul arvetsame teie nõusolekuga kasutada teie isikuandmeid töötlemiseks.

Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja nende keelamine

Tagamaks LCR Trade veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid ja pikslisilte (pixel tags).

Küpsised (Cookies) on väiksemahulised tekstifailid, mis jäävad külastaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud ega sisalda pahavara vaid võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Külastaja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

Pikslisildid (pixel tags) on väikesed veebisaidi koodilõigud,  võimaldades veebilehtedel küpsiseid paigaldada ja lugeda. Need käivituvad, kui kasutaja avab veebilehe või e-kirja, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

LCR Trade kasutab oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:
 • Analüütilisi küpsiseid, et koguda teavet veebilehe kasutamise ja parendamise võimaluste kohta (Google Analytics). Need küpsised ei kogu teavet veebilehe kasutaja otseseks tuvastamiseks.
 • Kolmandate poolte küpsised (näiteks Google Maps, YouTube jt). 
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Veebiküpsiste vastuvõtu keelamisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam toimida ja võivad sisulehti kuvada ebakorrektselt.

LCR Trade-i poolt töödeldavad andmed:

 • E-kirjad – sealhulgas e-kirjade avamisega seotud informatsioon
 • Kontaktandmed – nimi, e-posti aadress
 • Kasutaja veebibrauserilt saadud andmed – automaatselt kogutavad andmed (brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris, IP-aadress ja muud veebilehel liikumise andmed)
 • LCR Trade koostöö ja lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – LCR Trade klientide eelistused, tagasiside teenuste ja toodete kohta
 • Muud andmed – Andmed, mille olete avalikult kättesaadavaks teinud läbi kolmandate osapoolte (näiteks LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Plus jt)

Teie kirja, mis sisaldab isikuandmeid, saadame edasi asjassepuutuvatele inimestele, sõltuvalt Teie kirja sisust. Töötleme Teie isikuandmeid (andmeid) Eestis, kus asuvad meie serverid, kelle IT teenuseid kasutame.

LCR Trade OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

Isikuandmete jagamine

LCR Trade OÜ kogutud andemid kasutatakse ainult parema suhtluse ja toote või teenuse pakkumise eesmärgil. Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega välja arvatud järgnevatel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – maksehäireregistrid
 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul
 • Kolmas osapool pakub meile teenust, mis on vajalik meie ettevõtte igapäevaseks toimimiseks, näiteks IT teenus.
 • Kolmas osapool on osaline või alltöövõtja ehitusprojektis, mille osaline on ka ettevõte, kus töötate.

Kui kaua LCR Trade isikuandmeid (andmeid) säilitab ja kuidas?

LCR Trade säilitab isikuandmeid (andmeid) senikaua, kuni klient ei nõua oma isikuandmete eemaldamist või kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

Kui tekib väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta lcr@lcr.ee

Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme kehtestanud kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Kliendi ja veebilehe külastajate isikuandmete (andmete) turvaline säilitamine on LCR Trade-i turvalisuse alane prioriteet.

Kliendi ja veebikülastaja õigused:

 • Saada töödeldavate isikuandmete (andmete) kohta teavet
 • Saada ligipääs oma isikuandmetele
 • Nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Külastaja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
 • Eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui LCR Trade on seaduslik õigus külastaja andmeid säilitada
 • Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil
 • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni

Kui te ei soovi saada LCR Trade turundusteateid, on teil võimalus neist loobuda järgides turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes meiega otse ühendust – lcr@lcr.ee.

Muud sätted

LCR Trade OÜ võtab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ja küpsiste kasutamist ühepoolselt. Küpsiste – ja privaatsuspoliitika uusim version on alati kättesaadav käesoleval veebilehel. Käesolevale teabele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Kehtiv alates 08.02.2023